Klince

Klince sú najbežnejší spojovací materiál na vytváranie pevných a trvanlivých spojov. V našej ponuke nájdete klince stavebné, lepenkové klince, kolárske klince (vágnerky), konvexné klince, krútené klince a nastreľovacie klince.