Spojovací materiál NEREZ

Spojovací materiál nerez je spojovací materiál vyrobený z nerezovej (nehrdzavejúcej) ocele . Hrá významnú rolu v oblasti protikoróznej ochrany a ich spotreba má stúpajúcu tendenciu (výroba potravinárskych strojov, výroba súčiastok vystavených vplyvom morskej vody a výparov...). Používa sa na výrobu spojovacích prvkov určených na prácu v sťažených klimatických podmienkach so zvýšeným rizikom korózie (vlhký vzduch, priemyslová atmosféra, voda a iné agresívne látkysoľ, kyselina....). Najvýznamnejšie nerezové ocele sú austenitické (označujú sa A1, A2, A4 a A5).